Avís legal

DADES DE LA TITULAR

Titular: Conxita Vera Yuste

Domicili: C/ Caminet de les Vinyes 2, 1, 08302 Mataró

Correu Electrònic: tedetertulia@gmail.com

CONDICIÓ D’USUARI/A

La utilització de la web atribueix la condició d’Usuari/a de la web www.tedetertulia.com (des d’ara “Usuari /a”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en el present Avís Legal.

RESPONSABILITATS DE L’USUARI/A

L’Usuari/a es compromet a utilitzar els serveis de la web d’acord amb els termes expressats en el present Avís Legal, sent responsable del seu ús correcte. Sense perjudici del que s’exposa a continuació, l’Usuari/a s’obliga a no utilitzar el web per a la prestació de serveis, la realització d’activitats publicitàries o d’explotació comercial.

Tota la informació que faciliti l’Usuari/a haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari/a garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència del compliment del formulari necessari per a l’obtenció de les seves dades de contacte, així com la formulació de consultes.

Serà així mateix responsabilitat seva mantenir tota la informació facilitada a Conxita Vera Yuste permanentment actualitzada de manera que respongui en cada moment a la situació de l’Usuari/a. En tot cas l’Usuari/a serà l’únic/a responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Conxita Vera Yuste o a tercers per la informació que faciliti.

Qui enviï comunicacions a aquest web o al seu propietari serà responsable del contingut d’aquestes, també pel que fa a la seva veracitat i precisió no fent-se per tant responsable Conxita Vera Yuste de la informació i continguts introduïts per tercers.

No obstant això i en compliment del que disposa l’article 11 i 16 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, Conxita Vera Yuste es posa a disposició de tots els usuaris/es, autoritats i forces de seguretat per a col·laborar de manera activa en la retirat o, si escau, bloquejar de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’Usuari/a consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata al propietari del lloc web.

ÚS DELS CONTINGUTS DE LA WEB

L’Usuari/a s’obliga a no utilitzar el web ni el servei ofert a través del mateix per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic, lesives de drets i interessos de tercers o que de qualsevol altra forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització del web.

L’Usuari/a que actuï contra la imatge, bon nom o la reputació de Conxita Vera Yuste i de la seva web www.tedetertulia.com així com qui utilitzi il·lícita o fraudulentament els dissenys, logos o continguts del lloc i/o violi en qualsevol
forma els drets de propietat intel·lectual del lloc o dels continguts i serveis de la mateixa, serà responsable davant Conxita Vera Yuste de la seva actuació.

Als efectes previstos aquí s’entenen per continguts, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors així com el seu disseny gràfic i codis font.

En particular, l’Usuari/a es compromet a no: a) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de qualsevol altra forma, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès b) Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el copyright i altres dades identificatives.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tant el disseny del lloc i els seus codis font, com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en la web de www.tdetertulia.com pertanyen a Conxita Vera Yuste i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges, logos, melodies, etc… continguts al servidor de www.tedetertulia.com En cap moment es podrà entendre que l’ús o accés al web i /o als serveis oferts en la mateixa, atribueixen a l’Usuari/a cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga queda totalment prohibida llevat que hi hagi expressa autorització de Conxita Vera Yuste. La llicència d’ús de qualsevol contingut d’aquest lloc atorgada a l’Usuari/a es limita a la descàrrega per part de l’usuari/a d’aquest contingut i l’ús professional del mateix, sempre que els esmentats continguts romanguin íntegres.

FRAMES

Conxita Vera Yuste prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualsevol mecanisme que alteri el disseny, configuració original o continguts del web. RESPONSABILITATS DE LA TITULAR DE LA WEB  Ús incorrecte de la web: Conxita Vera Yuste ha creat la web per a la difusió de la seva activitat i per facilitar l’accés als seus serveis, però no pot controlar la utilització del mateix de forma diferent a la prevista en el present Avís Legal, per tant el accés a la web i l’ús correcte de la informació continguda en el mateix són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable Conxita Vera Yuste per l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pugui fer l’usuari/a, ni del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuari/es fan del web i dels serveis.  Així mateix, Conxita Vera Yuste tampoc serà responsable dels perjudicis de tota classe que puguin deure a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari/a en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del web. Utilització dels continguts: Conxita Vera Yuste facilita tots els continguts de la pàgina de bona fe i farà tots els esforços perquè els mateixos estiguin permanentment actualitzats i vigents; no obstant això, Conxita Vera Yuste no pot assumir cap responsabilitat respecte a l’ús o accés que realitzin els Usuaris/es fora de l’àmbit al qual s’adreça la web, la responsabilitat final recaurà sobre l’Usuari/a. Virus: Conxita Vera Yuste es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per intentar garantir a l’Usuari/a l’absència de virus, cucs, cavalls de Troia i elements similars al seu web. No obstant això, aquestes mesures no són infal·libles i per això, no pot assegurar totalment l’absència d’aquests elements nocius. En conseqüència Conxita Vera Yuste no serà responsable dels danys que aquests puguin produir als usuaris. Errors Tecnològics: Conxita Vera Yuste ha conclòs tots els contractes necessaris per a la continuïtat de la seva pàgina i farà tots els esforços perquè la mateixa no pateixi interrupcions, però no pot garantir l’absència d’errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del lloc i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l’accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de xarxa no imputables a Conxita Vera Yuste. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquesta pàgina web, serà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita al web o de l’ús dels serveis que en ella es puguin oferir, Conxita Vera Yuste i l’Usuari/a acorda sotmetre als jutges i tribunals de Mataró.

MODIFICACIONS

Conxita Vera Yuste es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i condicions de la web, així com els serveis de la mateixa i les condicions requerides. Podrà també realitzar canvis a la web sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del web o el seu disseny. Els continguts i serveis del web s’actualitzen periòdicament. A causa que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits a la web. Així mateix, les condicions i termes que es recullen en el present Avís Legal poden variar, de manera que us convidem a revisar aquests termes quan visiteu de nou la web.

Última Versió 28 d’Agost de 2018